För att lägga till eller ändra Användare i grunddata behöver du ha behörighet som Administratör CABAS eller CAB Plan administratör.

Övriga Användare kan endast ändra sin egen kontaktinformation.

 • Klicka på fliken Grunddata till vänster i CABAS och CAB Plan
 • Klicka på registret Användare.

 • Klicka på knappen NY, nere till höger.

 • Välj Användare.

 • Fyll i den nya användarens uppgifter, Namn, Telefon 1, telefon 2, Fax, och personlig E-postadress.

 • Välj Behörighet till höger.

 • Bocka i önskad behörighet:

  Administratör CABAS – har tillgång till alla funktioner i CABAS.
  Administratör CABAS Parts - administrerar CABAS Parts grunddata
  Användare CABAS Parts – kan beställa använda delar från CABAS-kalkyler.
  Användare CABAS - har tillgång till alla funktioner i CABAS förutom:
  · Lägga till/ta bort Användare
  · Lägga till/ta bort Försäkringsbolag/Verkstäder
  · Lägga till/ta bort/ändra Avtal
  · Lägga till/ta bort Överföringsgodkännande
  · Lägga till/ta bort Import/Export
  Kalkylgranskare – kan se all info i CABAS men inte ändra någonting
  CAB Plan Administratör  - har tillgång till alla funktioner i CAB Plan
  Extern skadebesiktningsbokare - (Endast för försäkringsbolag) Bokare av externa skadereparationer
  Kundmottagare - Kan skapa nya uppdrag och skapa och boka skadebesiktningar
  Observatör - Används inte (endast för granskning)
  Planerare - Kan planera ut moment
  Receptionist - Kan skapa och boka skadebesiktningar
  Reservdelsman - Kan redigera reservdelsstatus i uppdrag och sända SMS
  Tekniker - Används för att tidsstämpla i CAB Plan
  Tidsstämplare (Multi) - Multianvändare för tidsstämplingsklient (Ska endast användas för Multianvändaren)


 • Fyll i Användarnamn, användarnamnet måste vara unikt för alla användare av CABAS och CABPlan. Om valt användarnamn är upptaget visas ett felmeddelande, lägg till ytterligare bokstäver eller siffror/specialtecken tills användarnamnet accepteras av servern.

 • Den nya Användaren är nu inlagd i CABAS och ett e-postmeddelande med den nya användarens Användarnamn och Lösenord har sänts till användarens angivna e-postadress.