CAB Plan Release Notes 2019

CAB Plan Release Notes December 2019
Med denna release kommer ett antal förbättringar och nya funktioner. Du får bland annat bättre översikt vad som sker på verkstaden genom den nya statussid...
Fre, 3 jan., 2020 at 10:14 AM
CAB Plan Release Notes Oktober 2019
I CAB Plan-versionen för oktober hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat har man nu stöd för att utföra stickprovskontroller p...
Fre, 3 jan., 2020 at 10:14 AM
CAB Plan Release Notes Juni 2019
I CAB Plan-versionen för juni hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan du nu skapa olika checklistor beroende på typ av rep...
Fre, 3 jan., 2020 at 10:15 AM