CABAS Release Notes 2020

CABAS Release Notes Mars 2020
I mars-releasen kommer två nyheter: Förbättrad momsinformation vid skademoment Vagnskadegaranti samt utökad fordonsinformation på fordonsfliken. Vi påbörja...
Ons, 25 mar., 2020 at 5:00 PM
CABAS Release Notes Februari 2020
I februari-releasen kommer två efterlängtade nyheter: VIN-kodsökning som underlättar kalkyleringen samt möjlighet att lämna förbättringsförslag direkt i CA...
Ons, 5 feb., 2020 at 12:55 PM