CAB Plan Release Notes 2020

CAB Plan Release Notes Februari 2020
I CAB Plan-versionen för februari kommer en ny funktion för att lämna förbättringsförslag direkt i CAB Plan. Utöver det har kända fel rättats, samt åtgärde...
Ons, 5 feb., 2020 at 12:58 PM