Registrera ditt förbättringsförslag

Ändra texten bokad tid till stämplad tid - #68466

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Tider i cabplan på ett specifikt fordon visas i bokad tid och beräknad tid. Önskar att ni ändrar texten bokad tid till stämplad tid för tydligare särskiljning. Man villar bort sig titt som tätt vilken tid som är den faktiskt bokade tiden och stämplade tiden.
Önskar även att man när man håller musen över ett moment och får fram listan över det olika stämplingarna på ett moment, även får en snabb sammanställning av hittils stämplad tid och inte behöva ta fram rapporten.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
För att snabbare få veta vad man tittar på och enklare att få en snabb blick över totalstämplad tid på varje moment

Företag
Aros Auto AB

Andreas Egnesund


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment