Registrera ditt förbättringsförslag
Not Taken

Ändra texten bokad tid till stämplad tid - #68466

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Tider i cabplan på ett specifikt fordon visas i bokad tid och beräknad tid. Önskar att ni ändrar texten bokad tid till stämplad tid för tydligare särskiljning. Man villar bort sig titt som tätt vilken tid som är den faktiskt bokade tiden och stämplade tiden.
Önskar även att man när man håller musen över ett moment och får fram listan över det olika stämplingarna på ett moment, även får en snabb sammanställning av hittils stämplad tid och inte behöva ta fram rapporten.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
För att snabbare få veta vad man tittar på och enklare att få en snabb blick över totalstämplad tid på varje moment

Företag
Aros Auto AB

Andreas Egnesund


2 people like this idea

Här kommer en förklaring till tiderna.

  • I kolumnen beräknad tid visas alltid tiden som har räknats fram i kalkylen.
  • I kolumnen bokad tid visas just den bokade tiden. Om man bara bokar in jobbet och inte planerar ut det får man ju samma tid som i beräknad tid.
    När man planerar ut jobben på teknikerna tas deras upparbetning med och då kan ju tiden bli högre eller lägre.
    När en tekniker är färdig med jobbet visas den faktiska stämplade tiden, vilket då är den nya bokade tiden historiskt sett. Visst den blir ju då även stämplad tid, men den är ju alltid den bokade tiden.

Funktion att kunna se stämplingarna på ett moment när man hovrar över det, tar vi med oss till kommande utveckling av den nya plattformen.

Login or Signup to post a comment