Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Visa originaldatum då momentet var bokat - #61589

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
När man ändrar en planering ex om man är försenad och mek startar senare än planerad eller att man planerar om demontering till annan dag så syns inte det under ärenden.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Jag tror det är en bra idé att ursprungsdatum markeras med röd text så man ser direkt om man gjort en ändring i planeringen när ex kund ringer så ser man om man kom igång i tid eller om något annat moment blivit sent. EX om lackering blivit sen så syns ursprungsdatum i röd text och då kan man enkelt ta reda på orsaken till försening.

Ser man ett mönster att något moment ofta är försenat så kan man ev hitta en lösning på varför det är så.

Företag
Olofssonbil
Morgan Krestalica

4 people like this idea
Login or Signup to post a comment