Registrera ditt förbättringsförslag
Planned

CAB Damage Inspection Booking - Kundnotering - #70090

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
När kund fyller i sina uppgifter i CAB Damage Inspection Booking överförs vissa uppgifter till Cabas som "Kundnotering" utan förtydligande om vad det avser vilket skapar förvirring för kundmottagarna då dem inte vet vad kundnoteringen syftar till.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Istället för att enbart överföra informationen som kunden har fyllt i bör man förtydliga.

T.ex. vid hyrbilar kan kundnoteringen skrivas "Hyrbilar: [kundens svar]"
Med hjälp av detta ökar tydligheten och man slipper ett extra moment, gå in och kolla bekräftelsemejl på bokningen, för att förstå vad dem olika kundnoteringarna avser.

Företag
Lidingö Motorservice AB
Sarah Olofsson

1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment