Registrera ditt förbättringsförslag
Implemented

Detaljerad Flödesvisning - #72253

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Idag kan vi bara se helheten i flödesvisningen. Dvs. man ser samtliga moment/depåer och deras status. Oavsett vilka inställningar man väljer så ser man alltid allt.
Har man många tekniker och många depåer (Fullskaligt skadecenter inkluderat lackering) så blir det ibland svårt att tyda flödet om man tillhör en depå mitt i kedjan så att säga.
Önskan vore att man kunde bryta ner flödesvisningen till att endast visa specifika depåer utifrån ett aktivt val man gör och sparar.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Detta skulle innebära att man lättare kunde använda flödesvisningen med dessa inställningar på olika avdelningar (depåer) och för att visa och följa exempelvis vilka arbeten som skall utföras idag.
Fokus blir på sitt egna arbete utan att behöva se andra depåer före/efter i arbetsflödet. Självklart bör möjligheten finnas att även visa flera depåer exempelvis föregående depå för att på så vis direkt se när arbeten är klara. Ett visuellt enkelt och lättföljt arbetsflöde helt enkelt.
Man kunde även ta med färdigdatum (Specifik depå) och leveransdatum till kund i visningen.
(Exempel Se Bifogad Bild)

Företag
Holmgrens Bil i Småland AB
Patrik Boija

1 person likes this idea
1 Comment

Till April release 2021 infördes ny filtrering i flödesvisningen. Nu kan man t.ex. välja en Depå, en tekniker och tid och få ut arbeten i flödesvisningen som just den teknikern är inblandad i.

Login or Signup to post a comment