Registrera ditt förbättringsförslag
Not Taken

Visa stämplad tid i ärendet

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
I Cab Plan på ett objekt, så står det beräknad tid, jag önskar få denna ändrad till stämplad tid. Detta för att det ska vara tydligare vad man tittar på. Alternativt lägg till en till ruta som visar just totala stämplade tiden per moment.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Nyttan är att säkerställa att 1. man tittar på rätt siffror 2. snabbare överblick än att behöva gå in och titta i rapporten för att säkerställa den totala stämplade tiden eller per moment.

Företag
Aros Auto AB
Andreas Egnesund
stämplad.jpg
(62.8 KB)
1 Comment

Hej, Vi har ändrat lite hur tiderna visas. 


  • Beräknad tid = Tiden från kalkylen
  • Bokad tid = Tiden jobbet tar i kalendern
    - Vid enbart bokad = Tid från kalkylen
    - Vid plannerad = Tid med teknikers upparbetning
    - Vid klar markerad = Tid jobbet tog (stämplad tid)
Det fungerar som det ska Bokad tid visar alltid den tiden som jobbet tar upp i kalandern just då.
Stänger detta då det fungerar som önskat.

Login or Signup to post a comment