Registrera ditt förbättringsförslag

Markera t.ex. intern- och externbilar - #77688

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Jag skulle vilja att man kunde markera att en viss bil i planeringen är en internbil (inbytesbil, försäljningsbil ed). Om man kunde kryssa i en ruta likt den man använder för att markera att "kund väntar" och tecknen i registreringsnumret fick en avvikande färg, t ex blå eller grön.

Kan man även visa i Bokningsvyn antalet internbilar per dag hade det varit en god hjälp.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Vi vill ha ett sätt att fördela resurser mellan intern- och externbilar på ett bra och visuellt sätt.

Företag
Rejmes Personvagnar AB
Clas Lindblom

1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment