Registrera ditt förbättringsförslag
Not Taken

Markera t.ex. intern- och externbilar - #77688

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Jag skulle vilja att man kunde markera att en viss bil i planeringen är en internbil (inbytesbil, försäljningsbil ed). Om man kunde kryssa i en ruta likt den man använder för att markera att "kund väntar" och tecknen i registreringsnumret fick en avvikande färg, t ex blå eller grön.

Kan man även visa i Bokningsvyn antalet internbilar per dag hade det varit en god hjälp.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Vi vill ha ett sätt att fördela resurser mellan intern- och externbilar på ett bra och visuellt sätt.

Företag
Rejmes Personvagnar AB
Clas Lindblom

1 person likes this idea
1 Comment

Hej,


Det går idag att använda funktionen Egna Statusar för detta ändamål. Se mer här om hur ni skapar Egna statusar.
Då blir det se enkelt att skapa ett filter för att se antalet med statusen Internbilar per dag i flödesvisningen.


Per Jansson
Product Specialist Commercial Automotive
CAB Group AB

Login or Signup to post a comment