Registrera ditt förbättringsförslag
Implemented

Förbättring för fotobesiktningar - #80632

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Skulle vilja ha en ny markering som heter Foto besiktning i cabplan som det är nu så kommer det in fler och fler fotobesiktningar som vi bokar in i cabplan.
Om man kan döpa den till fotobesiktning samt en ny färg så kan man lätt se vilka som är fotobesiktningar i bokningarna.
När man får tid över kan man lätt sålla ut vilka som är foto besiktning via färgmarkeringen, för de besiktningarna är ju alltid tillgängliga.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Med detta effektiviserar vi vårt arbete genom att lättare sålla ut vilka som är foto besiktningar och kan ta dom vid ev luckor mellan besiktningarna.

Företag
Tage Rejmes Örebro
Johan Karlsson

1 person likes this idea
1 Comment

Möjlighet att ta emot och skapa fotobesiktning i CAB Plan infördes i relese 21.6 den 12 juni 2021.
Möjlighet för kund att skicka in en fotobesiktning via Damage Inspection Booking (DIB) infördes i relese 21.6 den 12 juni 2021.

Login or Signup to post a comment