Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Fördelning tid moment reparera -#86601

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Fördelning av manuellt tidsatta moment i planeringen blir fel.
När valet för moment reparera under övrigt fliken används i CABAAS, så fördelas den manuellt satta tiden mellan demont/mont.

I de allra flesta fallen så utförs reparations moment före lackering, ex skadad plåt som kräver svetsning som behöver extra tid. Där vore det önskvärt att all tid som sätts vid reparations moment läggs på demonteringsmoment.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Fördelningen av tiden blir rättvis.
Rätt tid på demontering, vilket skapar rätt förutsättningar för att hålla den planerade tiden.
Rätt tid på montering, vilket inte skapar luft eftersom arbetet redan är utfört, ex svetsning.

Företag
Bilkompaniet Dalarna AB
Niklas Jennetoft

1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment