Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Bokningsbekräftelse via mail - #87319

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vore bra om man kunde välja att skicka dels bokningsbekräftelse via mail men också att man kan bifoga fler dokument som kundsammanställning direkt när man bokat in bilen i CAB Plan.
Samma som med påminnelse sms. Men att man kan välja redan där även bokningsbekräftelse + ev kundsammanställning eller andra bifogade dokument antingen via sms eller mail.

Sen när man klickar "spara och stäng" så skickas bokningsbekräftelsen.
Bokningsbekräftelsen kan ju också vara generell och enkel.
Istället för att alla företag har en egen, alt att man kan redigera sin egen.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
-Lättare för oss att se om kund fått informationen om bokning m.m
Då kan man på snabbt sätt öppna ett ärende i CAB Plan och se direkt där, istället för att fråga kollegor eller vid frånvaro.
-Tidsbesparande
-Miljösparande (mindre papper som ex bokningsbekräftelse)

Företag
Tage Rejmes
Simon Saxin
1 Comment

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vi önskar att kunna skicka mail från Cabplan på samma sätt som ett sms men där vi vill att det skall finnas färdiga brevmallar att bifoga i mailet antingen som ett bifogat dok eller som mall
Ex, ett följebrev till skadebesiktningen där man i brevet kan vara tydligare med vad det ex. innebär mm.
Mottagningsmail med ett annat följebrev/mall
Samt ex. något liknande för "Tack för besöket"


VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?

Kunna informera/förbereda kund på vad som skall hända i de olika momenten


Företag

Bilia
Mats Öberg


2 people like this
Login or Signup to post a comment