Registrera ditt förbättringsförslag

Checklistan - #87213

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
I dagsläget så kan vem som helst signera samt av signera ett moment vilket vi ser en risk för fel,
Ett förslag är att om man kan lägga en handläggarkod på varje tekniker som man måste använda vid signering. Då finns det en spårbarhet i vem som signerat samt av signerat.

Eller annan alternativ är att tekniker ej kan av signera ett moment, Utan detta måste göras på admin nivå.
Önskemål är också att man inte kan signera om inte tidigare moment är signerat.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Nyttan blir mindre risk för fel samt ett 100% korrekt ifylld checklista för revisioner.

Företag
Biljouren AB

Login or Signup to post a comment