Registrera ditt förbättringsförslag
Not Taken

Automatisk sök och planera från Fordon lämnas tiden - #87991

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
När man väljer tidpunkt för 'Fordon lämnas' i CAB plan, om jag väljer säg kl 11:00 sen klickar sök och planera då borde den lägga från 11:00 och inte tidigare tid.

Sen att man på ett ENKELT sätt kan filtrera vilka man vill boka jobb på när man använder sök och planera.
Alla har säkert vissa som gör lite större/mindre jobb, då om man har ex byte stötfångare bak så vill man gärna filtrera bort dom personer som gärna står med större jobb sen även tvärt om.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
-Tidsbesparande
-Enkelt och smidigt

Företag
Tage Rejmes
Simon Saxin

Hej Simon,

När det gäller att filtrera på på vilka man vill automatiskt planera på, så finns det en funktion för det. I CAB Plan kan man lägga in olika kompetenser och knyta dem till teknikerna. Innan bokning och planering så anger man att det här jobbet behöver den här kompetensen. Då planeras jobbet endast på de tekniker som har den kompetensen. I ditt fall ovan skulle ni enkelt kunna ha två kompetenser Stora jobb resp. Små jobb. Väljer du kompetens Små jobb på stötfångarjobbet vid bokningen, så filtreras de med Stora jobb bort. 

Per Jansson
Product Specialist Commercial Automotive
CAB Group AB

Hej Per


Tack för snabbt svar

Ja, jag har hört att man kan göra en sån variant. 


Önskemål hade varit en enklare variant av filtrering. 

ex bredvid "bokningsschema" så kommer en lista upp på alla tekniker. Att man där kan bocka ur/i vilka tekniker man vill boka jobbet på. 


Vänligen

Simon

Login or Signup to post a comment