Organisaatioraportti antaa eri mittareita käyttämällä tietoja resurssien toiminnasta. Jotta organisaatiosta saatava tieto on mahdollisimman totuudenmukaista, kannattaa se luoda tiedoilla, jotka parhaiten kuvaavat organisaation toimintaa.


  • Klikkaa ylävalikosta CAB Plan raportit
  • Valitse raportti, joka halutaan. Valitse nyt Organisaatioraportti
  • Nyt selaimesi aukeaa ja sivulle aukeaa CAB Business Intelligence-sivu
  • Kirjaudu sisään CABAS/CAB Plan tunnuksillasi
  • Klikkaa raportit
  • Klikkaa vasemmalta Organisaatio
  • Valitse raportin tarkastelujaksolle alkamis- ja päättymispäivä
  • Valitse osasto, josta raportti luodaan
  • Valitse kaikki automerkit tai valitse tietyt merkit, jotka raportissa huomioidaan
  • Klikkaa Luo raportti


Raportin sisältö:

Otsikko
Sisältö
Muuta
Laskelman aika
Määritellylle jaksolle arvioitu kokonaistyöaika

Käytetty aika
Määritellylle jaksolle työssä leimallaoloaika

Toiminnon aika
Määritellylle jaksolle läsnäoloaika

Työaika

Määritellylle jaksolle läsnäoloaika ilman taukoja


Aikataulutettu työaika
Työajan teknisen toimeksiannon mukaan

Käyttämätön aika
Aika jolloin mekaanikko ei ole ollut leimaantuneena työhön tai muihin toimiin

Tahti(teho)
Suhdeluku, joka osoittaa arvioidun ajan suhteessa mekaanikon leimallaoloaikaan
Arvoitu aika /Leimattu aika
Käyttöaste
Suhdeluku, joka osoittaa kuinka kauan mekaanikko on ollut leimaantuneena työlle suhteessa työaikaan
Leimattu aika/Läsnäoloaika
Taloudellinen
työtahti(tuottavuus)
Suhdeluku, joka osoittaa kuinka kauan mekaanikko leimallaoloajasta on myyty suhteessa työaikaan
Myyty aika/Läsnäoloaika