När du har fått ett skadesvar på din kalkyl från försäkringsbolaget visas den i listan på Startsidan med fet text


Klicka på pilen till vänster om kalkylen så visas kalkylens meddelandehistorik

Högerklicka på raden med skadesvaret, dvs Reparationsmetod OK/Reparationsmetod Ej OK eller Godkänd/Ej godkänd

Välj Öppna skadesvar för att läsa försäkringsbolagets kommentar


Försäkringsbolaget kan endast ändra uppgifter i kalkylhuvudet, alltså inga uppgifter som påverkar reparationen

Om allt stämmer klickar du på Uppdatera…Nu listas de aktuella samt nya värdena

Markerade fält kommer att läsas in i kalkylen

Klicka på OK


Nu hämtas kalkyl från server

Avsluta genom att beräkna kalkylen