För att CABAS Glas integration mot Autover och Pilkington ska fungera behöver glasleverantörens inloggningsuppgifter läggas in i CABAS.


Klicka på CABAS Grunddata och Verkstäder

Dubbelklicka på din egen verkstad markerad med fet text

Klicka på Integrationer


Klicka på Glas autentisieringsuppgifter

Dubbelklicka på önskad Glasleverantör

Fyll i användarnamn och lösenord

Klicka på Spara