Om momentet som du vill stämpla på är grått och inte klickbart trots att tidigare moment är klarmarkerat, beror detta på att det tidigare momentet inte är signerat/kontrollerat i checklistan som är kopplad till bokningsschemat.
Detta är en inställning i CAB Plan Grunddata – Checklistor, där Blockera jobb när föregående steg inte kontrollerats är markerat.
Teknikern för momentet innan behöver då signera/kontrollera arbetsstegen i checklistan.
 
När arbetsstegen är signerade/kontrollerade blir stämplingsknapparna aktiva och klickbara.

Nu kan du stämpla.


Kom även ihåg att signera arbetsstegen i checklistan när du är klar.Här kan du läsa mer om Hur du kopplar checklistan till arbetsmoment i bokningsschemat.