Lägg till Försäkringsbolag


För att lägga till eller ändra Försäkringsbolag i grunddata behöver du ha behörighet som Administratör CABAS.

 • Klicka på fliken Grunddata till vänster i CABAS
 • Klicka på registret Försäkringsbolag.

 • Klicka på knappen NY, nere till höger.

 • Skriv i två bokstäver i försäkringsbolagets namn i fältet för Namn.

 • Klicka på knappen Sök.

 • Markera raden med önskat Försäkringsbolag.

 • Klicka på OK.

 • Klicka på OK i fönstret för Uppdatera organisation för att läsa in den nya värdena i grunddata.

 • Komplettera med önskade uppgifter på eventuell Skadetekniker och Skadereglerare och klicka på OK.

 • Nu ska försäkringsbolaget ha fått en asterisk (*) i kolumnen för Hämtat som visar att försäkringsbolaget har lagts till på korrekt sätt.

 • Klicka på stjärnan till vänster om försäkringsbolagsnamnet, så att den blir ifylld med blått, om du vill att bolaget ska hamna överst och i bokstavsordning i listan när du kör försäkringsfråga.