För att ändra i grunddata behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör.


Innan du ändrar schema på skadebesiktningsdepån behöver du kontrollera om det finns inplanerade skadebesiktningar framåt i tiden.


· Klicka på fliken Grunddata i vänstra kolumnen

· Klicka på Resurser under CAB Plan

· Dubbelklicka på Skadebesiktningsresursen eller klicka på pennan för redigera

· Dubbelklicka på arbetstidsschemat eller klicka på pennan för redigera

· Klicka i Slutdatum och ange datum för sista dagen för nuvarande schema

· Klicka på OK

· Klicka på Spara

· Dubbelklicka på Skadebesiktningsresursen eller klicka på pennan för redigera

· Nu kan du välja att skapa ett nytt schema med nya tider genom att klicka på Guide

· Bocka i önskade Arbetsdagar

· Välj Skadebesiktningsdepå

· Fyll i Start- samt sluttid för arbetsdagarna

· Fyll i önskad längd i minuter  skadebesiktningarna

· Ta bort de tider som inte ska vara bokningsbara

· Klicka på OK

· Fyll i önskat datum för Giltig från

· Klicka på plustecknet vid Raster om du vill lägga till raster

· Kopiera över tiderna till nästa dag med hjälp av pilen till höger om veckodagsnamnet

· Klicka på OK

· Klicka på Spara

· Gå till fliken Skadebesiktning och kontrollera att tiderna stämmer