Registrera ditt förbättringsförslag

Varningstext vid plastreparation (#62712)

Rubrik
Varningstext vid plastreparation

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
För att uppmärksamma kalkylerare och tekniker att alltid läsa tillverkarens reparationsmetod för:
1 - hur man ska utföra reparationen
2 - får man utföra reparationen på vald del?

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Säkrare och korrekt utförd reparation.

Bifoga filer
Varning plastrep.jpg

Produktledning
CAB

Login or Signup to post a comment