Registrera ditt förbättringsförslag

Release notes (#71662)

Rubrik
Release notes

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Det vore bra om man kunde välja när det kommer en ny release att "läsa den senare", inte bara "jag har förstått" och "jag har en fråga"
Om de valet skulle finnas kanske nyheten tex skulle kunna komma upp igen när man nästa gång startar programmet eller ett par timmar efter den först kom upp.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Större sannolikhet att folk läser hela notisen och tar del av den.

Mikael Löveström
Börje Johansson Bil AB


4 people like this idea
Login or Signup to post a comment