Registrera ditt förbättringsförslag

Servicehistorik vid Maskinskada - Lägg till fritextfält vid svarsalternativet "Nej" (#99206)

Rubrik
Maskinskada

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
I den nya versionen kan man vid maskinskada fylla i om service är ok ja/nej. Om man kryssar nej hade det varit bra om man där angav vad som fattades eller hur många servicetillfällen som var missade.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
För som det är nu säger den egentligen ingenting. Och är inte till någon större hjälp

Anders Ylipää
Länsförsäkringar Gotland

Login or Signup to post a comment