För att lägga till eller ändra Försäkringsbolag i grunddata behöver du ha behörighet som Administratör CABAS.

Klicka på fliken Grunddata till vänster i CABAS

Klicka på registret Försäkringsbolag.

Klicka på knappen NY, nere till höger.Skriv i två bokstäver i försäkringsbolagets namn i fältet för Namn.

Klicka på knappen Sök.

Markera raden med önskat Försäkringsbolag.

Klicka på OK.Klicka på OK i fönstret för Sök organisation för att läsa in den nya värdena i grunddata.

Komplettera med önskade uppgifter på eventuell Skadetekniker och Skadereglerare och klicka på OK.

Nu ska försäkringsbolaget ha fått en asterisk (*) i kolumnen för Hämtat som visar att försäkringsbolaget har lagts till på korrekt sätt.

Klicka på stjärnan till vänster om försäkringsbolagsnamnet, så att den blir ifylld med blått, om du vill att bolaget ska hamna överst och i bokstavsordning i listan när du kör försäkringsfråga.
För att kunna skicka en kalkyl till ett försäkringsbolag behöver du även lägga upp ett avtal med detta. Se instruktion Hur lägger jag till avtal med försäkringsbolag?