För att lägga till eller ändra Användare i grunddata behöver du ha behörighet som Administratör CABAS eller CAB Plan administratör.

Övriga Användare kan endast ändra sin egen kontaktinformation.

  • Klicka på fliken Grunddata till vänster i CABAS och CAB Plan
  • Klicka på registret Användare.

  • Klicka på knappen NY, nere till höger.

  • Välj Användare.


  • Fyll i den nya användarens uppgifter, Namn, Telefon 1, telefon 2, Fax, och personlig E-postadress.
  • Välj Behörighet till höger.

  • Bocka i önskad behörighet:

Administratör CABAS – har tillgång till alla funktioner i CABAS.
Administratör CABAS Parts - administrerar CABAS Parts grunddata
Användare CABAS Parts – kan beställa använda delar från CABAS-kalkyler.
Användare CABAS - har tillgång till alla funktioner i CABAS förutom:
· Lägga till/ta bort Användare
· Lägga till/ta bort Försäkringsbolag/Verkstäder
· Lägga till/ta bort/ändra Avtal
· Lägga till/ta bort Överföringsgodkännande
· Lägga till/ta bort Import/Export
Kalkylgranskare – kan se all info i CABAS men inte ändra någonting

Skadebesiktningsportal Administratör - administrerar skadebesiktningsportalen
CAB Plan Administratör  - har tillgång till alla funktioner i CAB Plan
Extern Skadebesiktningsbokare - (Endast för försäkringsbolag) Bokare av externa skadereparationer
Kundmottagare - Kan skapa nya uppdrag och skapa och boka skadebesiktningar
Observatör - Används inte (endast för granskning)

Planerare - Kan planera ut moment
Receptionist - Kan skapa och boka skadebesiktningar
Reservdelsman - Kan redigera reservdelsstatus i uppdrag och sända SMS
Tekniker - Används för att tidsstämpla i CAB Plan
Tidsstämplare (Multi) - Multianvändare för tidsstämplingsklient (Ska endast användas för Multianvändaren)

  • Fyll i Användarnamn, användarnamnet måste vara unikt för alla användare av CABAS och CABPlan. Om valt användarnamn är upptaget visas ett felmeddelande, lägg till ytterligare bokstäver eller siffror/specialtecken tills användarnamnet accepteras av servern.

  • Den nya Användaren är nu inlagd i CABAS och ett e-postmeddelande med den nya användarens Användarnamn och Lösenord har sänts till användarens angivna e-postadress.

  • Du kan snabbt inaktivera eller aktivera användare som arbetar tillfälligt i systemet, till exempel för personal som säsongs- eller sommarjobbar.