För att kunna hämta uppgifter från Transportstyrelsens Vägtrafikregister direkt in i CABAS behöver du har avtal med InfoTorg, Bilvision eller Fragus Online och lägga in dina inloggningsuppgifter i CABAS grunddata.
Om du har InfoTorg som leverantör behöver du kontakta dem, då de kräver en specifikt inloggning för CABAS.


För att lägga till eller ändra Inställningar för VTR-fråga i grunddata behöver du ha behörighet som Administratör CABAS.


För att kontrollera om du har VTR-fråga aktiverad kan du klicka på plustecknet för Skapa ny kalkyl. Om VTR är utgråat behöver du lägga in dina inloggningsuppgifter för VTR i grunddata.Klicka på fliken Grunddata (1) till vänster i CABAS

Klicka på registret Verkstäder (2)

Markera raden med din verkstads namn (markerad med fet text) (3)

Klicka på Redigera… (4)Klicka på IntegrationerVälj fliken VTR-inställningar

Välj Serviceleverantör - InfoTorg, Bilvision eller Fragus Online


Skriv i Användarnamn samt Lösenord

Klicka på Spara

Klicka på OK

Nästa gång du skapar en ny kalkyl kan du markera VTR under Integration för att hämta uppgifter från Vägtrafikregistret.