För att lägga till eller ändra verkstadens bank- och plusgironummer i grunddata behöver du ha behörighet som Administratör CABAS.


Klicka på fliken Grunddata (1) till vänster i CABAS

Klicka på registret Verkstäder (2)

Markera raden med din verkstads namn (markerad med fet text) (3)

Klicka på Redigera… (4)
Nu öppnas fönstret för din verkstads uppgifter.

Skriv in bankgiro och/eller plusgiro i fälten för detta.

Spara genom att klicka på OK