• Gå till fliken Flödesvisning
  • Klicka på knappen för Redigera filterinställningar (pennan) uppe i högra hörnet


  • Skriv i Namn på filtret
  • Markera om du vill Filtrera på Organisationer, Depåer/Avdelningar och/eller Resurser
  • Välj om du vill filtrera ärenden efter datum och hur du vill visa detta
    Väljer du Nästa arbetsdag visas i morgon om någon tekniker arbetar då, men om det till exempel är fredag och ingen arbetar lördag och söndag så visas måndag. 
  • Markera de statusar du vill ska visas i filtret. Välj bland ärende-, jobb-, reservdels- samt eventuell anpassad status. Du kan även välja specifika handläggare, försäkringsbolag och bilfabrikat.
  • Klicka på Spara när du är klar.
  • För att visa standardinställningen klickar du på stjärnan till vänster om listan med filter. Stjärnan visas i gult när standardinställningen är vald. 

Värt att notera är att om du ändrar i organisationer, till exempel depå, så tas de resurser bort från filtret som inte tillhör i den nya depån.