Om du klickar på Publicera kalkyl till CAB Plan och får upp ett meddelande om att reparationen redan har påbörjats, kan du välja att skapa ett nytt ärende eller lägga till kalkylen till aktuellt ärende.Du kan även koppla kalkylen till skadebesiktningar eller reparationsärenden inifrån CAB Plan-ärendet


· Gå till fliken Bokning i CAB Plan

· Klicka på Filtrera i kolumnen för Ärenden, i mitten av fönstret

· Skriv i aktuellt Registreringsnummer. Nu listas samtliga ärenden.


· Dubbelklicka på det ärende som du vill koppla kalkylen till

· Klicka på knappen Koppla kalkyl till vänster i ärendefönstret


· Skriv i registreringsnumret om det inte är förifyllt

· Markera kalkylraden under Publicerade kalkyler

· Klicka på övre pilen som pekar åt höger


· Nu flyttas kalkylen över till Rutan för Kopplad kalkyl

· Klicka på Stäng· Klicka på Sök och Boka

· Klicka på Spara och stäng