För att ändra i grunddata behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör.


 • Gå till fliken Grunddata (1) i vänstra kolumnen
 • Klicka på Resurser (2) under CAB Plans grunddata
 • Klicka på plustecknet (3) i fönstret för Tekniker och administratörer
 • Välj Ny tekniker (3) 


 • Skriv i namn på teknikern och eventuellt id-nummer
 • Om du vill koppla resursen till en befintlig användare, väljer du aktuell användare i listrutan vid Associerad användare.
 • Klicka på plustecknet vid Arbetstidsschema
 • Välj att basera nytt arbetstidsschema på Guide och klicka på OK • Välj önskad Depå som resursen ska knytas till
 • Bocka i vilka dagar som ska vara arbetsdagar
 • Ange start- samt sluttid för arbetsdag
 • Skriv i namn på första rasten samt vilka klockslag den ska vara mellan
 • Klicka på Lägg till rast
 • Upprepa detta för samtliga raster
 • Klicka på OK • Kontrollera att schemat stämmer och fyll i eventuellt namn för detta
 • Klicka på OK • Klicka på Spara för att spara ändringarna