För att ändra i grunddata behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör.


Innan du tar bort en resurs behöver du kontrollera att den inte har några arbeten inplanerade framåt i tiden.


· Klicka på fliken Resurser under CAB Plan Grunddata i vänstra kolumnen

· Markera önskad resurs och klicka på pennan för att redigera arbetstidsschema· Markera arbetstidsschemat och klicka på pennan för att redigera schemat

· Markera Slutdatum och ange önskat datum vid Giltigt till.


· Klicka på OK

· Klicka på Spara

· Markera önskad tekniker igen som du vill ta bort och klicka på Papperskorgen till vänster om namnet


· Svara Ja på frågan om du vill ta bort ”resursens namn”?

· Om resursen har inplanerade moment kommer en varning om detta att visas

· Planera om dessa på en annan resurs eller lägg dessa till Att göra-listan innan du verkställer borttagningen (se instruktion Hur planerar jag om ett moment?).