För att ändra i grunddata behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör. 


Innan du kan ändra arbetstidsschema för en tekniker behöver du kontrollera så att teknikern inte har några inplanerade moment framåt i tiden.


 • Klicka på fliken Grunddata i vänstra kolumnen
 • Klicka på Resurser under CAB Plan
 • Dubbelklicka på önskad tekniker eller klicka på pennan för redigera


 • Klicka på kopieraikonen till vänster om arbetstidsschemat • Skriv i nytt namn för schemat
 • Fyll i Giltigt från-datum för schemat
 • Fyll i de ändringar du vill göra i schemat
 • Kontrollera att schemat är kopplat till rätt depå
 • Ange eventuell upparbetning (arbetstakt i %)
 • Klicka på OK • Nu har det tidigare schemat fått Giltigt till-datum satt till dagen innan det nya schemats Giltigt från-datum
 • Klicka på Spara • Gå till fliken Planering och önskad depå för att kontrollera att resursens arbetstid finns kopplad