När plåtverkstaden har delat en kalkyl till extern lackverkstad får inga ändringar göras i kalkylen förrän lackverkstaden har returnerat ett svar.
Om plåtverkstaden ändå gör ändringar i kalkylen behöver denna antingen delas på nytt med lackverkstaden så att lackverkstaden får mata in sina ändringarna på nytt alternativt får plåtverkstaden uppdatera kalkylen med Lackerarens kalkyl för att sedan mata in sina ändringar på nytt.

  • Gå till Startsidan
  • Klicka på kugghjulet i menyraden vid kalkylerna


  • Välj Användarens kolumninställningar  • Scrolla till raden med Skickat på lackering externt och klicka på Ögat så att det blir ifyllt
  • Dra och släpp raden Skickat på lackering externt till den placering du vill att kolumnen ska visas
  • Klicka på Spara  • De kalkyler som är delade till en extern lackverkstad får nu en bock i kolumnen för Skickat på lackering externt