När du mottagit en kalkyl från plåtverkstaden visas den i fet stil på startsidan i CABAS. Lackverkstaden kan endast ändra uppgifter som gäller lack och plast. Övriga uppgifter är låsta för redigering och kan endast ändras av plåtverkstaden.


 • Klicka på pilen till vänster om raden


 • Dubbelklicka på raden för Kalkyl mottagen


 • Klicka på knappen Öppna…


 • Klicka på ikonen Skapa arbetskopia


 • Klicka på fliken Reparera
 • Klicka på Åtgärder (F6)
 • Dubbelklicka på positionen där du vill lägga till lackspecifika åtgärder eller övrigtrader • Klicka på fliken Lack
 • Klicka i Lack överst till vänster om det inte redan är ifyllt
 • Uppdatera åtgärd
 • Finns inte lackytan? Scrolla längst ner på sidan
 • Klicka på Övrig lack
 • Fyll i önskade fördefinierade övrigtrader
 • Klicka på Lägg till rad om du vill lägga till rader för utvändig lack
 • Klicka på Lägg till för att spara raden
 • Klicka på soptunnan för att ta bort en rad
 • Klicka i Skapa lackytor när du är klar
 • En avvikande kulör hanteras automatiskt av CABAS. Klicka på fliken Övrigt om du vill hantera två eller flera avvikande kulörer.
 • Klicka sedan på Övrig Fordonslack.
 • Fyll i antal extra kulörer för lös eller samma detalj
 • Klicka på Skapa övrigtrader
 • Klicka på OK
 • Klicka på Beräkna & Spara (F7)
 • Klicka på ikonen Svar delad kalkyl…


 • Fyll i kommentar
 • Klicka på Sänd


 • Nu har kalkylen fått status Kalkyl sänd på Startsidan