• Gå till fliken Grunddata och klicka på CAB Plan – Depåer/Avdelningar
  • Dubbelklicka på önskad depå i rutan för Reparera alternativt klicka på pennan för Redigera till vänster om depånamnet.

  • Klicka på fliken Generellt
  • Bocka i rutan vid Stora jobb
  • Ange lägsta gränsvärdet (>) i timmar
  • Klicka på Spara

  • Nästa gång du bokar in ett Stort jobb som har fler timmar än gränsvärdet, visas detta i Bokningsvyn vid raden för Stora jobb
  • Siffran i orange markerar hur många stora jobb som är inbokade per dagTips!
Om du inte behöver veta hur många ”Stora jobb” som är inbokade utan vill veta hur många jobb som är inbokade per dag totalt, kan du ange en låg siffra, till exempel 0,1. Då visas totala antalet jobb som är bokade per dag. Stora som små.