• Om en kalkyl är låst av en annan användare i till exempel CABAS, så visas detta med ett hänglås på kalkylraden i listan över kalkyler.
  • Om du försöker öppna en kalkyl som är låst får du först en varning som säger ”Kalkylen låst av NN"
  • Klicka OK.
  • Kontakta användaren NN som har låst kalkylen och be denne att spara och stänga kalkylen i CABAS-klienten.
  • När detta är klart uppdaterar du listan genom så kallad ”Pull to refresh”, det vill säga genom dra fingret uppifrån och nedåt på skärmen. Observera att denna lista inte uppdateras automatiskt.
  • Nu ska hänglåset vara borta och du ska kunna öppna kalkylen i appen.