• Gå till fliken Grunddata CAB Plan
  • Klicka på Checklistor
  • Markera kryssrutan för Använd checklista och/eller Använd revision under inställningar samt om du vill Blockera jobb när föregående steg inte kontrollerats eller Blockera klarmarkering av jobb när checklistan inte har signerats