Det är uppgiftsägarens ansvar att personuppgifter i CSP (CABAS/CAB Plan) är korrekta och aktuella.

En uppgiftsägare är en person på en organisation som har fått mandat från personuppgiftsansvarig att bestämma över datat.En uppgiftsägare har någon av följande roller i något utav CAB’s system:

- CAB Plan Administratör
- Administratör CABAS
- Administratör CAB Plan Damage Booking
- Administratör Besiktningsorganisation
- Administratör Aktörsregistret
- Administratör SkadesvarsrobotAdministratören behöver regelbundet göra följande: 


Användare som inte längre ska ha tillgång till licensen behöver tas bort (kalkylhistorik kopplad till användaren kommer att finnas kvar i systemet).

  • Gå till Grunddata - Användare
  • Markera användaren
  • Klicka på ta bort
  • Bekräfta att användaren ska tas bort


Användare där kontaktuppgifter behöver uppdateras:

  • Gå till Grunddata – användare
  • Öppna upp användare som behöver uppdateras
  • Korrigera kontaktuppgifterna
  • Klicka på OK