Det är uppgiftsägarens ansvar att personuppgifter i CABAS & CAB Plan är korrekta och aktuella.

En uppgiftsägare är en person på en organisation som har fått mandat från personuppgiftsansvarig att bestämma över datat.En uppgiftsägare har någon av följande roller i något utav CAB’s system:

- CAB Plan Administratör
- Administratör CABAS
- Administratör CAB Plan Damage Booking
- Administratör BesiktningsorganisationAdministratören behöver regelbundet göra följande: 


Användare som inte längre ska ha tillgång till licensen behöver tas bort (kalkylhistorik kopplad till användaren kommer att finnas kvar i systemet).


  1. Gå till Grunddata
  2. Sedan till Användare
  3. Markera användaren
  4. Klicka på ta bort
    Bekräfta att användaren ska tas bortAnvändare där kontaktuppgifter behöver uppdateras:


  • Gå till Grunddataanvändare
  • Öppna upp användare som behöver uppdateras
  • Korrigera kontaktuppgifterna
  • Klicka på OK