Gå in på menyn Skadebesiktningsbokning och välj Besiktningsbokningar i vänstermenyn. Här kan du ta ut rapporter på dina skadebesiktningsbokningar.­

Ange datumintervall och klicka på Hämta rapport.

Nu kan du välja att skriva ut rapporten eller att spara den som en Excel- eller Wordfil.