Med releasen i oktober kommer förbättringar för dig som jobbar med glasreparationer och för dig som har behov av att flytta kalkyler till andra verkstäder. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.
Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes oktober

  • CABAS: Förtydligande av flödet för att överföra kalkyler mellan verkstäder.
  • CABAS: Reparation av stenskott utifrån avtalat pris.
  • CABAS Glas: VIN-sökningen mot Pilkington visas i kalkylhistoriken.
  • Försäkringsbolag: Tillägg i Avtalskontrollen.
  • Försäkringsbolag: Förtydligande av flödet för att överföra kalkyler mellan verkstäder.

CABAS: Förtydligande av flödet för att överföra kalkyler mellan verkstäder

Nu har vi gjort det tydligare vid överföring av en godkänd kalkyl till en annan verkstad som ska ta över reparationsuppdraget. Den mottagande verkstaden skapar en kopia av kalkylen som får en ny identitet.

Detta gör att försäkringsbolaget tydligt kan se att den nya kalkylen är baserad på en tidigare godkänd kalkyl från en annan verkstad.

Verkstaden som överför kalkylen ser detta i kalkylhistoriken:

Verkstaden som tagit emot kalkylen ser detta i kalkylhistoriken för kopian av kalkylen: 

CABAS: Reparation av stenskott utifrån avtalat pris

Nu finns en ny funktion för GLAS-kalkyler där stenskott ska repareras. Pris för 1, 2 och 3 stenskott kan läggas in i avtalet mellan verkstad och försäkringsbolag och dessa avtalade priser används sedan i reparationsfliken för GLAS-kalkyler. Finns inga avtalade priser för reparation av stenskott räknar systemet som tidigare med perioder.

De mellan verkstad och försäkringsbolag överenskomna priserna för reparation av stenskott läggs in i Grunddata => Verkstäder => välj försäkringsbolag och lägg in priser:

När priserna är inlagda, klicka ”OK” för att stänga detta fönster. De avtalade priserna för reparation av stenskott blir då synliga för försäkringsbolaget: 

I GLAS-kalkylen kan du välja de avtalade priserna för reparation av stenskott under flik ”Reparation” i Åtgärdshanteringen: 

OBS! Om du skapar en PLÅT-kalkyl med skademoment GLAS fungerar reparation av stenskott som tidigare (perioder). I en PLÅT-kalkyl appliceras inte de avtalade priserna för reparation av stenskott. 

CABAS: VIN-sökningen mot Pilkington visas i kalkylhistoriken

Verkstäder med en giltig Pilkington-integration kan nu se resultatet av sina VIN-sökningar i kalkylhistoriken. Eftersom det handlar om en tjänst som Pilkington fakturerar är det viktigt att ha koll på när det har gjorts en VIN-sökning mot Pilkington och om du har fått ett positivt svar eller inte. Får du inget svar från Pilkington ska du inte heller bli fakturerad för tjänsten.Gör du flera sökningar i en och samma kalkyl visas varje sökningstillfälle i kalkylhistoriken – Pilkington tar dock endast betalt en gång per kalkyl.Försäkringsbolag: Tillägg i Avtalskontrollen


”Reparation av stenskott utifrån avtalat pris” har lagts till i Avtalskontrollen mellan verkstad och försäkringsbolag.


Försäkringsbolag: Förtydligande av flödet för att överföra kalkyler mellan verkstäder


Försäkringsbolaget ser nu tydligt på startsidan när en kalkyl bytt verkstad: