Den största förändringen som kommer med denna CABAS-version är den nya inloggningsrutinen som alla användare möts av vid inloggning på CSP-plattformen första gången efter releasen.

Även ett nytt gränssnitt för Glaskalkyler i CABAS Verkstad, CABAS Heavy Verkstad och CABAS Light implementeras med denna release.

Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes juni

  • CSP: Ny inloggningsrutin för CABAS och CAB Plan
  • CABAS Verkstad: Ny kalkyltyp för Glasskador
  • CABAS Light och CABAS Heavy Verkstad: Nytt gränssnitt för Glaskalkyler
  • CABAS Glas: Möjlighet att kunna skapa kalkyler för Övrig modell
  • CABAS: Verkstäder med giltig Pilkington-integration kan numera söka på VIN-kod
  • CABAS: Ny funktionalitet i Statistikportalen

CSP: Ny inloggningsrutin för CABAS och CAB Plan

Med denna CSP-release införs en ny, säkrare inloggning till CABAS och CAB Plan, som vi skickat ut förhandsinformation om den 27 maj.

Här hittar du informationsmaterialet om den nya inloggningsrutinen:

Ny inloggningsrutin CABAS/CAB Plan

CABAS Verkstad: Ny kalkyltyp för Glasskador

Ett nytt gränssnitt för kalkylering av glasskador implementeras med denna release, vilket innebär att en ny kalkyltyp ”Glaskalkyl” har lagts till som valmöjlighet vid skapande av ny kalkyl.

Den 27 maj skickade vi ut förhandsinformation om denna förändring. Här hittar du informationsmaterialet om den nya glaskalkylen i CABAS Verkstad:

Ny glaskalkyl CABAS Verkstad

CABAS Light och CABAS Heavy Verkstad: Nytt gränssnitt för Glaskalkyler

I samband med denna release implementeras ett nytt gränssnitt för Glaskalkyler, som vi skickat ut förhandsinformation om den 27 maj.

Här hittar du informationsmaterialet om det nya gränssnittet för glaskalkyler i CABAS Light och CABAS Heavy Verkstad:

Nyheter glaskalkyl CABAS Light och Heavy Verkstad

CABAS Glas: Möjlighet att kunna skapa kalkyler för Övrig modell

I CABAS Glas finns nu möjlighet att även skapa kalkyler för Övrig modell.

CABAS: Verkstäder med giltig Pilkington-integration kan numera söka på VIN-kod

Verkstäder som har Pilkington-integration kan numera söka på VIN-kod för att begränsa urvalet av reservdelar till de som är relevanta för den bilmodell som kalkyleras.

Observera att Pilkington tar ut en kostnad för VIN-kodsökning. Kostnaden är densamma för VIN-kodsökningar via CABAS som via Pilkingtons e-handel.

CABAS: Ny funktionalitet i Statistikportalen

Nu finns möjlighet för verkstäder att gruppera/filtrera statistikrapporter på den person som skapat ett CABAS-ärende (kalkyl).