Med denna CABAS-version har vi gjort ett rejält omtag på momshanteringen och systemet redovisar nu momshanteringen korrekt på sammanställningen och kundsammanställningen. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes april

  • CABAS: Förbättrad momshantering i CABAS
  • CABAS: Implementation av ”Ytterligare klarlack”
  • CABAS: Ytrikta - Begränsning av skadeytans maximala storlek
  • CABAS: Skadebesiktningsapp- och app-relaterad utveckling i CABAS
  • CABAS: Nya rapporter i Statistikportalen
  • CABAS: Utökad minneskapacitet för bifogade dokument
  • CABAS: Genväg till Release notes på startsidan

CABAS: Förbättrad momshantering i CABAS

1. Ett nytt sätt att ange fordonsägarens eventuella momsredovisningsskyldighet har införts. Nu behöver detta anges för varje skademoment innan åtgärdshanteringen kan påbörjas.

2. Nu hanteras moms vid skademoment ”Vagnskadegaranti” och olika scenarios (momsredovisningsskyldig, icke momsredovisningsskyldig) korrekt samt redovisas även på kundsammanställning.

3. Momsredovisningsskyldig kund visas på sammanställning och på kundsammanställning.

4. För att se momsredovisningen även på kundsammanställningen, behöver detta bockas för i Grunddata=>Användare=>Inställningar (se nedan):


CABAS: Implementation av ”Ytterligare klarlack”

Implementationen av själva funktionaliteten att kunna lägga till ”Ytterligare klarlack” gjordes med releasen 2018.12. Då presenterades kalkylresultatet för ”Ytterligare klarlack” sammanslaget med ”Ytterligare kulör” som ”Ytterligare kulör”. Med denna release har dessa två åtgärder separerats på lackspecifikationen.

CABAS: Ytrikta – Begränsning av skadeytans maximala storlek

Som vi tidigare informerat om är den maximala storleken som kan anges för en skadeyta som ska repareras begränsad till 15 dm2 från och med denna release.

En röd ram runt fältet för skadeytan indikerar att ett värde som är större än den maximala ytan (15 dm2) har matats in.

CABAS: Skadebesiktningsapp- och app-relaterad utveckling i CABAS

1. Bilder tagna med skadebesiktningsappen läggs automatiskt in i kalkylen.
Tidigare var det lätt att glömma bort att föra över bilder som tagits med skadebesiktningsappen till kalkylen i datorn och bilderna hann raderas från appen innan överföringen blev av. Med denna utveckling läggs bilderna tagna med skadebesiktningsappen automatiskt in i kalkylen.3. Se kalkylhistoriken
Nu syns när en kalkyl skapades i skadebesiktningsappen, inifrån kalkylen eller via högerklick på startsidan.

2. ”Quick start” för skadebesiktningen
Endast registreringsnumret behöver anges för att snabbt kunna ta bilder med appen. I ett senare skede väljs rätt CABAS-modell i datorn.

3. Se kalkylhistoriken
Nu syns när en kalkyl skapades i skadebesiktningsappen, inifrån kalkylen eller via högerklick på startsidan.


CABAS: Nya rapporter i Statistikportalen

1. Ett filter som möjliggör att skapa rapporter på kalkyler med status ”fakturerat” är tillagt.

2. Nu finns statistik för kalkyler på tunga fordon.

CABAS: Utökad minneskapacitet för bifogade dokument

Eftersom krav på bilder, inskannade dokument och reparationsmetoder ökar har minneskapaciteten utökats till 10MB.

CABAS: Genväg till release notes på startsidan

För att snabbt komma åt release notes finns en ny ikon på startsidan som leder direkt till listan med samtliga release notes, båda aktuella och från tidigare releaser.