I februari-releasen kommer två efterlängtade nyheter: VIN-kodsökning som underlättar kalkyleringen samt möjlighet att lämna förbättringsförslag direkt i CABAS.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes Februari

  • CABAS: VIN-tjänst för Volvo personbilar
  • CABAS: Möjlighet att registrera förbättringsförslag för CABAS/CAB Plan

CABAS: VIN-tjänst för Volvo personbilar

Med den här releasen kommer den första VIN-tjänsten i CABAS, för Volvo personbilar. Vid en VIN-kodsökning filtreras där det är möjligt reservdelar fram till det kalkylerade fordonet, vilket spar tid och underlättar kalkyleringen. VIN-kodsökningen används enkelt direkt från fliken Ägare/Fordon i CABAS.

Vid träff på VIN-kodsökningen filtreras där det är möjligt reservdelarna för det kalkylerade fordonet fram som ett begränsat urval. Följande Volvo-modeller är matchade mellan Volvo och CABAS: 

VIN-tjänsten ger utöver matchning av reservdelar en mängd värdefull information tillhörande det kalkylerade fordonet. Genom att klicka på ikonen på fliken Ägare/Fordon eller i fönstret för positionsåtgärd, finns möjlighet att utnyttja detaljerad fordonsinformation, bland annat utrustningskoder och beskrivningar. Denna information tillhandahålls även om modellen inte är matchad mellan CABAS och Volvo. 

VIN-kodsökning som får träff, d v s modellen är matchad och reservdelar filtreras fram, har samma pris som övriga transaktioner i CABAS. En VIN-kodsökning som inte får träff hos Volvo kostar ingenting.

CABAS: Möjlighet att registrera förbättringsförslag för CABAS/CAB Plan

Med den här releasen kommer en funktion där CABAS-användarna kan registrera sina förbättringsförslag direkt via systemet. Det här gör att CABAS-användare enklare kan lämna sina förslag och idéer till produktledningen och på så sätt påverka framtida utveckling i systemet.

På startsidan i CABAS finns en ny ikon. Vid klick på ikonen öppnas ett nytt fönster med ett webb-formulär som används för att beskriva förslaget. De flesta fält är obligatoriska att fylla i, detta för att säkerställa att vi förstår och tolkar förbättringsförslaget rätt. Vid behov kommer den som lämnat förslaget även att kontaktas för att ställa fler frågor.

Med en senare release kommer även ett ”Kundforum” att skapas, där alla användare kan se och rösta på de förbättringsförslag som bedömts som genomförbara. Förbättringsförslagen som får flest röster ger en indikation på vad som är viktigast för marknaden/användarna och har då stor chans att bli genomförda.