I CAB Plan-versionen för februari kommer en ny funktion för att lämna förbättringsförslag direkt i CAB Plan. Utöver det har kända fel rättats, samt åtgärder vidtagits för att förbättra prestanda och säkerhet.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan februari

  1. CAB Plan: Möjlighet att registrera förbättringsförslag för CABAS/CAB Plan

CAB Plan: Möjlighet att registrera förbättringsförslag för CABAS/CAB Plan

Med den här releasen kommer en funktion där CAB Plan-användarna kan registrera sina förbättringsförslag direkt via systemet. Det här gör att CAB Plan-användare enklare kan lämna sina förslag och idéer till produktledningen och på så sätt påverka framtida utveckling i systemet.

På startsidan i CAB Plan finns en ny ikon. Vid klick på ikonen öppnas ett nytt fönster med ett webb-formulär som används för att beskriva förslaget. De flesta fält är obligatoriska att fylla i, detta för att säkerställa att vi förstår och tolkar förbättringsförslaget rätt. Vid behov kommer den som lämnat förslaget även att kontaktas för att ställa fler frågor.

Med en senare release kommer även ett ”Kundforum” att skapas, där alla användare kan se och rösta på de förbättringsförslag som bedömts som genomförbara. Förbättringsförslagen som får flest röster ger en indikation på vad som är viktigast för marknaden/användarna och har då stor chans att bli genomförda.