Från och med denna CABAS-version visas enbart push notiser på det språk som väljs vid inloggning. Detta betyder att du slipper få samma push notis på flera olika språk.

Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes Februari

  • CABAS: Push notiser visas enbart på valt språk
  • CABAS Glas: Beställning av artiklar från rutleverantörernas e-handel i CABAS

Sammanfattning Release notes Februari (utveckling Försäkringsbolag)

  • Statistikportalen: Möjlighet att gruppera på skadetekniker

CABAS: Push notiser visas enbart på valt språk

Länge har användare undrat varför de ska behöva se och läsa push notiser på alla språk som finns att välja mellan i CABAS. Därför har vi från och med denna version begränsat antalet genom att enbart visa push notiser på det språk som väljs vid inloggningstillfället. Detta betyder att du slipper få samma push notis på flera olika språk.

CABAS Glas: Beställning av artiklar från rutleverantörerna e-handel i CABAS

CABAS Glas har nu funktionalitet att beställa artiklarna i kalkylen från rutleverantörernas e-handel. Efter att kalkylen är skapad och beräknad kan artiklarna beställas.

Beställningsfönstret öppnas genom orderikonen (1) och därefter presenteras kalkylens reservdelar under Beställningsbara artiklar där du kan välja (2) vilka artiklar som ska beställas. Därefter klickar du på beställningsikonen (3) samt godkänner att ordern skickas (4).


Ordern skickas och de beställda artiklarna visas under Slutförda order (5).

Lanseringen av den nya funktionaliteten kommer att göras etappvis, med anslutning av några nya verkstäder varje vecka. Utrullningen påbörjas vecka 7 och beräknas pågå en bit in i mars.

Alla berörda organisationer kommer att få information per e-post i samband med att de ansluts till den nya funktionaliteten.

För mer information om alla nyheter rörande CABAS Glas, läs mer i dokumentet på länken nedan.

Nyheter CABAS Glas – Februari

Utveckling Försäkringsbolag

Statistikportalen: Möjlighet att gruppera på skadetekniker

Nu har vi lagt till möjligheten för försäkringsbolagen att gruppera/filtrera statistikrapporter på sina skadetekniker.