I mars-releasen kommer två nyheter: Förbättrad momsinformation vid skademoment Vagnskadegaranti samt utökad fordonsinformation på fordonsfliken. Vi påbörjar även en justering av arkiveringsrutinen för kalkyler, som slutförs med juni-releasen. 

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger. 

 

Sammanfattning Release notes Mars 

CABAS: Ny arkiveringsrutin för kalkyler 
CABAS: Förtydligad momsinformation vid skademoment ”vagnskadegaranti” i CABAS  
CABAS: Ny funktion för extern fordonsvärdering  
CABAS: Utökad fordonsinformation på fordonsfliken  
CABAS: ”Lacktider” tas bort i menyn och ”Lackmodeller” läggs till i CABAS modelldatabas 
 

CABAS: Ny arkiveringsrutin för kalkyler 

Från och med denna release kommer kalkyler och ärenden (med tillhörande bilder och dokument) äldre än 10 år att tas bort. Detta är ett av flera steg i en anpassning till Konsumenttjänstlagen, GDPR och gällande användaravtal. Nästa steg tas i junireleasen då alla kalkyler som är 3-10 år gamla flyttas till en annan databas. Dessa kalkyler kommer att kunna läsas in i CABAS för påseende, men går ej att arbeta med. 

Från och med junireleasen kommer den nya rutinen för arkivering att gälla, d v s att kalkylen flyttas 3 år efter senaste beräkningen, men kan läsas in i CABAS för påseende. Efter 10 år tas kalkylen bort. 


CABAS: Förtydligad momsinformation vid skademoment ”vagnskadegaranti”  

De flesta försäkringsbolag skickar redan nu information om ”moms på självrisk” med försäkringsfråga-svaret 


 

När kalkylen uppdateras med försäkringsbolagets svar överförs denna information till fönstret ”Skada” på skadefliken. 

 

När vagnskadekalkylen har beräknats redovisas momsen från och med denna release även tydligt på sammanställningen…  

 

…och på kundspecifikationen.  

 

CABAS: Ny funktion för extern fordonsvärdering  

Med denna release införs en värderingstjänst från Car.info. I ett fält på fordonsfliken redovisas ett beräknat fordonsvärde baserat på företagsannonser som säljer den valda fordonsmodellen med liknande parameter (årsmodell, körsträcka, utrustning etc). Den här funktionen hjälper användaren att bedöma fordonsreparationens lönsamhet. 

 

För ytterligare information om värderingen, klicka på länken Car.info (markerat med blå ram ovan).  
 
OBS! Värdet är endast ett uppskattat marknadsvärde som är avsett att användas som referensuppgift. Det behöver därför inte överensstämma med det värde som ett försäkringsbolag betalar ut vid en eventuell inlösen.
 
 

 

CABAS: Utökad fordonsinformation på fordonsfliken  

Som komplement till informationen som ges via VTR-frågan har vi med denna release lagt till möjlighet till informationsinhämtning även från andra källor. Den utökade informationen visas i ett antal nya fält på fliken Fordon. 

Nedan visas jämförelsen mellan CABAS-version 2020.2 och den nya versionen 2020.3: 

 

De nya fälten är: fordonsbeteckning, utrustningspaket, karosstyp och biltillverkarens färgkod för fordonet. 

 

CABAS: ”Lacktider” tas bort i menyn och ”Lackmodeller” läggs till i CABAS modelldatabas 

Menyvalet ”Lacktider” tas bort från huvudmenyn ”Visa”: 

Istället läggs ca 25 ”lackmodeller” till som valbara för kalkylering i CABAS modelldatabas. Dessa modeller används av verkstäder som ska kalkylera skadereparation för t.ex. Lamborghini, Bentley och används för att få korrekta lackytor för dessa mindre vanligt förekommande märken. Lackmodellerna väljs bland de vanliga CABAS-modellerna men har appendix ”PAINT”. Sedan augusti 2018 finns det redan en sådan lackmodell i CABAS-modelldatabasen (se exempel nedan)


 


OBS! Lackmodellerna innehåller inga lacktider utan endast lackytorna.