Med juni-releasen kommer ett nytt användarforum där CABAS- och CAB Plan-användare kan lämna, rösta på och kommentera inskickade förbättringsförslag. Förutom detta har hantering av TFF-självrisk införts och fordonsinformationen har förbättrats ytterligare.  

 

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger. 

 

Sammanfattning Release notes Juni 

CABAS: Nytt användarforum i CABAS och CAB Plan  
CABAS: Utökad fordonsinformation på fordonsfliken  
CABAS: Hantering av TFF-självrisk
CABAS: Ändring för fältet "Mätarställning" 
 

CABAS: Nytt användarforum i CABAS och CAB Plan  

Med releasen i februari kom möjligheten för användare att skicka in förbättringsförslag CABAS och CAB Plan. Hittills har det kommit in över hundra förbättringsförslag av vilka drygt sextio nu är publicerade i det nya användarforumet. 

Användarforumet nås genom att klicka på den nya ikonen i den övre högra ikonraden (se nedan): 


En bild som visar skärmbild 
Automatiskt genererad beskrivning 

I användarforumet kan du som användare nu påverka framtidens CABAS och CAB Plan genom att rösta på, kommentera och även skicka in egna förbättringsförslag. Läs mer om hur det fungerar här: 

CABAS: Utökad fordonsinformation på fordonsfliken  

Med denna release har fältet ”Drivmedelstyp” lagts till under fordonsfliken i CABAS.  
 

 

CABAS: Hantering av TFF-självrisk  

Från och med denna release kan kalkylen uppdateras med TFF-självrisk om försäkringsbolaget skickar information om detta tillsammans med skadesvaret.  

I följande exempel finns en kalkyl med skademoment ”Vagnskadegaranti” där bilägaren är momspliktig: Tillsammans med skadesvaret från försäkringsbolaget kommer information om att TFF-självrisk ska gälla för denna kalkyl: 
 
 


Efter uppdatering har beloppet för självrisk ändrats i skadefliken (TFF-självrisk): 


I ”Sammanställning redovisas nu TFF-självrisk och moms på VSG-självrisk: 
 

 

 

I ”Kundsammanställning” redovisas att den momspliktige bilägaren ska betala TFF-självrisken och moms på VSG-självrisken: 

CABAS: Ändring för fältet ”Mätarställning”  

För att harmonisera vår produkt på olika marknader har vi valt att göra fältet “Mätarställning” tvingande tidigare i flödet. På så sätt säkerställer vi även att fler fordon får en extern värdering.I vissa arbetsflöden vet man inte den korrekta mätarställningen (t.ex. när fordonet inte än finns tillgängligt på verkstaden) - i dessa fall kan man ange ett fiktivt värde, exempelvis mätarställningshistorik från värderingstjänsten.  
 
Kom ihåg att ange rätt mätarställning INNAN du beräknar eller skickar kalkylen till försäkringsbolaget!