Ja, kittning ingår i bytesjobbet enligt fabrikantens metodanvisningar i byte av svetsade detaljer.

Detta moment särredovisas inte i CABAS och syns således inte i detaljspecifikationen.