Med september-releasen införs ett av de förbättringsförslag som lämnats in av CABAS-användare. Förslaget gör arbetsflödet smidigare när en användare behöver lägga till en reservdel i en tidigare skickad reservdelsförfrågan. Läs mer om detta längre ner.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

 

Sammanfattning Release Notes September

CABAS: Rekommenderade tillbehör från Pilkington visas i glaskalkyler
CABAS: Möjlighet att markera/avmarkera samtliga reservdelar vid förfrågan till demonterare

CABAS: Rekommenderade tillbehör från Pilkington visas i glaskalkyler

Under fliken Externa reservdelar i en glaskalkyl visas nu rekommenderade tillbehör från Pilkington. Denna funktionalitet finns sedan tidigare för Autover.

När en extern artikel kopplats samman med glaskalkylen sker en kontroll om det finns några rekommenderade tillbehör till den artikeln hos rutleverantören. Om det finns rekommenderade tillbehör presenteras dessa på raderna under den valda artikeln.


Reservdelstexten för tillbehören är något indragen för att separera dem från de övriga artiklarna. Bakom tillbehören visas någon av följande ikoner:

! = Obligatoriskt tillbehör enligt rutleverantören.

? = Rekommenderat tillbehör enligt rutleverantören.

 

CABAS: Möjlighet att markera/avmarkera samtliga reservdelar vid förfrågan till demonterare

Nu finns en kryssruta för att markera eller avmarkera samtliga reservdelar i en reservdelsförfrågan med bara ett klick. På så sätt blir det enklare att skicka iväg en uppdaterad reservdelsförfrågan för endast de senast tillagda delarna.